Ladängen

BOENDE LADÄNGEN

Vi erbjuder övernattning i ett gammalt finntorp från 1700-talet. Här finns ingen el eller inlagt vatten - ett mysigt och simpelt boende som ligger fint i terrängen med stigar och vandringsleder rundt knuten. Torpet har fyra bäddar i ett rum med en vedspis. Torpet har också ett enkelt kök med matbord. Brunn finns i anslutning. 


På turer med övernattning kan ni välja att sova under bar himmel när vädret tillåter. Annars sover vi i vindskydd eller lavvo/tält. 


KULTURMILJÖ

Ladängen är ett kulturminne med drygt 300 år gamla anor som fram till 1950 beboddes av finnättlingar. Genom många års ängsslåtter och beteshävd har denna nyckelbiotop mycket höga naturvärden. Här finns odlingsrösen, hamlade säljar med lunglav och bårdlav. På ängen finns slåtterblommor som till exempel ängsgentiana, slåttergubbe, nattviol och ett 20- tal andra ängsblommor och insekter som skapar en rik biologisk mångfald. 
 

Sedan 1950-talet har torpet inte varit bebott, och marken inte varit brukad. Men siden 2020 har vi börjat arbetet med att återgå till gammal hävd. Med stöd från "Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet" finns nu ett mål om att återskapa en levande kulturmiljö och en gynnsam miljö för flora och fauna. 
Detta genom hamling av sälg, ask och Lind. Skapande av faunadepå, rensning av gran, slåtter och rensning av odlingsrösen.